Türkiye'de Bitki Formasyonları
Türkiye’de Bitki Formasyonları
Boyutları iki metreden uzun, belirli bir sıklıkla bir arada bulunan ağaç topluluklarından oluşan bitki örtüsüne orman denir. 
Ormanlar 400 mm den fazla yağış alan ve en sıcak ay ortalaması 10 derece ve üzerinde olan yerlerde yetişebilir.
Ormanlar şekillerine göre ikiye ayrılır: 1. Geniş Yapraklı Ormanlar, 2. İğne Yapraklı Ormanlar
Türkiye’de en çok ormanlık alan Karadeniz Bölgesinde, en az orman alanı ise Güneydoğu Anadolu Bölgesinde görülür.
 
A. Türkiye Ormanları
 
1. Karadeniz Ormanları
            Yıl boyu bol yağış ve uygun sıcaklıklar sebebiyle ormanlar oldukça sık ve gürdür. Buradaki ormanlar alçaktan yükseğe doğru tabakalı bir yapı gösterirler.
a. Geniş Yapraklı Ormanlar
0 – 1000 metre arasında görülen bu ormanların en ö... (Devam)
Kategori: Bitkiler   Tarih: 22 Aralık 2014   2 yorum
Türkiye'de Bitki Formasyonları     Dünyayı Saran Örtü: Bitkiler     Bitki Örtüsünü Etkileyen Faktörler     Bitki Formasyonları     Dağ Çayırları     Step (Bozkır)     Ilıman Kuşak Karma Ormanları     Makiler     Savan Bitki Örtüsü     Muson Yağmur Ormanları     Ekvatoral Yağmur Ormanları     Ham Madde, Üretim ve Pazarın Küresel Ticarete Etkisi     Kültürler ve Türk Kültürü     Türkiye'de Sanayi     Ölçek Hesaplama Soruları     Gerçek Uzunluk Hesaplama Soruları     Ölçekleri Birbirine Çevirmek     Türkiye’de Enerji Kaynakları     12. Sınıf Kitabı Sayfa 15 Etkinlik     Türkiye Ekonomisinin Sektörel Dağılımı     11. Sınıf Coğrafya Konuları     12. Sınıf Coğrafya Konuları     10. Sınıf Coğrafya Konuları     9. Sınıf Coğrafya Konuları     Uygarlıklar Beşiği Anadolu     2014 - 2015 Coğrafya Tüm Yıllık Planlar (Coğrafya Sitesi)     Taş Kömürü Hangi Jeolojik Zamanda Oluştu?     2014 - 2015 Coğrafya 11. Sınıf Yıllık Planı (4 Saat)     Taş ile Mineralin Farkı Nedir?     2014 - 2015 Coğrafya 10. Sınıf Yıllık Planı (2 Saat) (Güncel)     Dünya'nın Ekseni Neden Eğiktir?     Hava Yolları     Kara Yolları     Deniz Yolları     12. Sınıf Kitabı Sayfa 229 Etkinlikleri     Sülfür (Kükürt) Döngüsü     Fosfor Döngüsü     Azot Döngüsü     Oksijen Döngüsü     Su Biyomları     Doğal Kaynakların Çevreye Etkisi     Uluslar Arası Ticarette Deniz Ulaşımı     Ulaşım Hatlarının Ülkeler ve Bölgeler Arası Etkileşime Etkisi     Sanayi Devrimi ve Yayılışı     Coğrafi Keşifler     YGS Coğrafya Soruları (2014)     Türkiye'de Nüfus Artışının Sonuçları     Neden Göç Ediyoruz?     Türkiye'de Başlıca Akarsular ve Döküldüğü Yerler     Türkiye'de Nüfusun Gelişimi     Türkiye Nüfusunun Genel Özellikleri     Tarihteki İki Büyük Göç     Şehirlerde Yaşanan Sorunlar     Sıcaklık - Yükselti İlişkisi     Türkiye'de Nüfusun Dağılışı     Coğrafya 1. Dönem Yazılı Sınavları (2013 - 2014)     Türkiye'nin Yer Altı Suları     Buzulların Yararları     Türkiye'nin Toprak Varlığı     Göçlerin Nedenleri 2 Sunusu     Geçmişten Günümüze Ekonomik Faaliyetler Sunusu     Türkiye'nin Toprak Varlığı Sunusu     Türkiye'nin Bitki Varlığı Sunusu     Nerede ve Nasıl Yaşıyoruz Sunusu     Nüfusun Özellikleri, Hareketleri Sunusu     Dünyayı Birbirine Bağlayan Ağlar: Ulaşım Sunusu     Doğal Afetler 2 Sunusu     Türkiye'de İklim Elemanlarının Etkileri     Türkiye'de İklim Çeşitliliği     Türkiye'de Karstik Aşındırma ve Biriktirme Şekilleri     Ülkelerin Nüfus Piramitleri     Basınç Merkezlerinde Rüzgarlarda Sapma Yönü     Türkiye'de Akarsu Aşındırma ve Biriktirme Şekilleri     Dış Kuvvetler Ülkemizi Nasıl Şekillendirir?     Türkiye'nin Coğrafi Konumu ve Etkileri     Ekonomik Faaliyetlerin Sınıflandırılması     Geçim Tarzları     Karst Topoğrafyası     Tor Topoğrafyası     Dış Göçler     İç Göçler     Tarihteki İki Büyük Göç Dalgası     Nüfusun Değişkenleri     Nüfusun Alansal Dağılımı     2013 - 2014 Coğrafya 12. Sınıf Yıllık Planı (2 Saat)     2013 - 2014 Coğrafya 10. Sınıf Yıllık Planı (4 Saat)     2013 - 2014 Coğrafya 9. Sınıf Yıllık Planı (2 Saat)     Toprakta Ayrışma Olayları     Hızlı Nüfus Artışının Sonuçları     Dünya Nüfusunun Tarihsel Artış ve Gelişimi     Nüfus ve Nüfus Sayımları     Haritalar Sunusu     İzohipsler Sunumu     Atmosfer, Hava, İklim Sunusu     Basınç Sunu     Nem'in Yağışa Dönüşümü Sunu     Rüzgarlar Sunusu     Dünya'nın İklim Zenginliği Sunusu     Yerin Yapısı ve Oluşum Süreci Sunusu     Dış Kuvvetler - 2 Sunusu    
Coğrafya
Coğrafya Sitesi
Tarih Sitesi
Türkçe Sitesi
Bilgi Sitesi
Bilgiler