Nüfus Projeksiyonu, nüfusun artış hızı ve niteliklerindeki değişimlere bakılarak gelecekteki durumunun ortaya konulmasıdır.

Türkiye’nin 2012 yılında yapılan nüfus projeksiyonunda aşağıdaki sonuçlar ortaya çıkmıştır.

2050 yılına kadar nüfus artış hızı azalmaya, nüfusumuz ise artmaya devam edecektir. 2050 yılında nüfus artış hızı eksi değere düşecek ve nüfusumuz azalmaya başlayacaktır.

2023 yılına kadar 60 ilimizin nüfusunun artması, 21 tanesinin azalması beklenmektedir. İllerin nüfus sıralamasında önemli bir değişiklik beklenmemektedir.

Nüfusun yaş gruplarına göre dağılımında; 2023 yılına kadar çocuk nüfusun azalması, yaşlı nüfusun artması öngörülmektedir.

Bir ülkedeki bireylerin yaşları küçükten büyüğe doğru sıralandığı zaman tam ortadaki bireyin yaşı ortanca yaşı verir. Ülkemizde 2012 yılında 30.1 olan ortanca yaş, 2050’de 46’ya yükselecek ve nüfusumuz yaşlanacaktır.

Günümüzde Türkiye’de erkek nüfus kadın nüfustan fazladır. 2075 yılında kadın nüfusun, erkek nüfusu geçmesi beklenmektedir.

Bu süreçte göçler de devam edecektir. Özellikle Karadeniz ve Doğu Anadolu Bölgesinden büyük şehirlere doğru göçler beklenmektedir.

Ayrıca elde edilen veriler Türkiye’nin Dünya nüfus sıralamasındaki yerinin de 2050 yılında 19. sıradan 20. sıraya düşeceğini göstermektedir.

Yapılan Yorumlar

Henüz kimse yorum yapmamış.

Bu sayfada yer alan bilgilerle ilgili sorularınızı sorabilir, eleştiri ve önerilerde bulunabilirsiniz. Yeni bilgiler ekleyerek sayfanın gelişmesine katkıda bulunabilirsiniz.

Yorum Yapın

Güvenlik Kodu
Coğafya Tarih Sitesi Matematik Sorusu Türkçe Sitesi