25/12/2014 16:40
Doğal çevreyi oluşturan dört temel sistem vardır. Bunlar; taş küre (litosfer), su küre (hidrosfer), hava küre (atmosfer) ve canlılar küresi (biyosfer) dir. Bu sistemler birbiriyle etkileşim halindedirler.

Muhteşem Dörtlü

Litosfer: Katı olan yer kabuğunu, yarı sıvı durumundaki mantoyu ve sıvı durumdaki çekirdeği içerir.en dış kısmıdır. Litosfere taş küre denilmesinin nedeni bileşiminin katı veya erimiş haldeki kayaçlardan oluşmasıdır. Okyanus tabanları, sıradağlar, vadiler, platolar litosfere ait yer şekilleridir. Depremler ve volkanlar, litosferde meydana gelen olaylardır.

Hidrosfer: Katı, sıvı ve gaz haldeki tüm sulardan oluşan küredir. Su küre olarak da bilinen hidrosfer, litosferin ve atmosferin belli bir kesiminde bulunan suları kapsar. Hidrosferdeki suların çok az bir kısmı tatlıdır. Tatlı suların çoğunluğunu donmuş halde bulunan buzullar oluşturur. Ayrıca nehir, yer altı suları ve göllerin de çoğu tatlı sudur. Yeryüzündeki suların %97'sini oluşturan okyanus, deniz ve bazı göllerin suları tuzludur. Dalga ve akıntılar hidrosferde meydana gelen olaylardır.

Atmosfer: Dünyayı çepeçevre saran gaz kütlesidir. Değişik özellikteki çeşitli gazlardan oluşur. Atmosferin yoğunluğu en fazla yere yakın olan kısımlardadır. Yerden yükseldikçe yoğunluk azalır. Ayrıca yatay yönde de yoğunluklar farklılık gösterir ve bu farklılık sonucu hava durumu oluşur. Hava kütleleri atmosferde sürekli hareket halindedir. Bu hareket sonucunda yağışlar, fırtınalar, hortumlar oluşur.

Biyosfer: İnsanlar, bitkiler, hayvanlar ve mikroorganizma canlıların oluşturduğu sistemdir. Tüm yaşayan canlılar bu kürede bulunur. Bu nedenle canlı küre olarak da adlandırılır. Canlılar yaşadıkları çevre ile uyumlu olmak zorundadır. Bu uyum biyomları meydana getirmiştir. Diğer üç kürede meydana gelen değişiklikler canlı çeşitliliği ve sayısı üzerinde etkilidir.

Yapılan Yorumlar

Seymur
Seymur03 Mart 2018

Super be etiketlerde guzel olmus

Yorum Yapın

Güvenlik Kodu
Coğafya Tarih Sitesi Matematik Sorusu Türkçe Sitesi