Muhteşem Dörtlü

Bu kategoride toplam 1 içerik bulunuyor.
Doğa ve İnsan
Doğal çevreyi oluşturan dört temel öğe vardır. Bunlar; taş küre (litosfer), su küre (hidrosfer), hava küre (atmosfer) ve canlılar küresi (biyosfer) dir. Bunlar birbiriyle iç içe geçmiş ve uyumlu ortamlardır.

- Litosfer: Yer kabuğunun en dış kısmıdır. Litosfere taş küre denilmesinin nedeni bileşiminin kayaçlardan oluşmasıdır.
- Atmosfer: Dünyayı çepeçevre saran gaz kütlesidir. Değişik özellikteki çeşitli gazlardan oluşur.
- Hidrosfer: Yer altı ve yer üstü sulardan oluşur. Bunlar okyanuslar, denizler, göller, kaynak suları ve yer altı sularıdır.
- Biyosfer: İnsanlar, bitkiler, hayvanlar ve mikroorganizma canlıların oluşturduğu sistemdir.
(Devam)
Muhteşem Dörtlü 25 Aralık 2014 1 yorum
Coğafya Tarih Sitesi Matematik Sorusu Türkçe Sitesi