• İlk insanlar avcılık ve toplayıcılıkla geçindikleri için belli bir yere bağlı olarak yaşamıyorlardı.
 • Neolitik Dönemde tarımsal üretimin başlamasıyla birlikte yerleşik hayat da başladı.
 • İlk yerleşmeler tarıma bağlı olarak geliştiği için tarıma elverişli yerler başlıca yerleşim yerleri olarak seçildi.
 • İlk şehirler büyük ölçüde üretimin artmasına bağlı olarak ortaya çıkmıştır.
 • Üretimin artması ise ticaretin gelişmesini sağlamıştır.
 • Ticaretin gelişmesi ise büyük şehirlerin ortaya çıkmasını sağlamıştır.
 • Böylece şehirlerde tarımın yanı sıra ticaret de önemli bir ekonomik faaliyet olmuştur.
 • Çanak, çömlek ve tarım aletlerinin üretimi de şehirlerde önemli bir uğraş olmuştur.
 • Şehirlerin büyümesi zamanla savunma ve yönetim gibi ihtiyaçların ortaya çıkmasını sağlamıştır.
 • Böylece şehirler belli bir askeri gücü ve yönetimi olan yerleşim birimlerine dönüştüler.
 • Bazı şehirler ise yönetim bakımından bağımsız bir yapı oluşturarak şehir – devlet olarak yaşadılar.
 • Şehirlerin gelişimi Sanayi Devrimi’nden sonra yeni bir boyut kazanmıştır.
 • Bu süreçte Dünya nüfusunun büyük kısmı şehirlerde yaşamaya başlamıştır.
 • Sanayi Devrimi’nden sonra yoğun bir şekilde şehirlere göçler başlamıştır.
 • Bu göçler sonucunda eski şehirlerin nüfusu artmış, yeni şehirler kurulmuştur ve şehirleşme hızlanmıştır.
 • Şehirleşme süreci, özellikle sanayileşmenin hız kazandığı II. Dünya Savaşı’ndan sonra hızlandı.
 • 1950 yılında nüfusu 10 milyonu geçen tek şehir New York iken günümüzde bu sayı 20’ye ulaşmıştır.

İlk büyük şehirlerin başlıcaları;

 • Çin’de Xian (Ziyan),
 • Akdeniz kıyılarında Efes, Milet, Atina, Roma,
 • Mezopotamya’da Babil, Lagaş, Ur, Tuşba

Bu şehirlerin bir kısmı günümüzde de önemini korumakta ve varlığını sürdürmektedir.

Günümüzde Dünya nüfusunun %50’den fazlası şehirlerde yaşamaktadır.

Yapılan Yorumlar

Henüz kimse yorum yapmamış.

Bu sayfada yer alan bilgilerle ilgili sorularınızı sorabilir, eleştiri ve önerilerde bulunabilirsiniz. Yeni bilgiler ekleyerek sayfanın gelişmesine katkıda bulunabilirsiniz.

Yorum Yapın

Güvenlik Kodu
Coğafya Tarih Sitesi Matematik Sorusu Türkçe Sitesi