Nüfusun 14 – 65 yaş arasında kalan, teorik olarak çalışma kapasitesi bulunan tüm bireylerine aktif nüfus denir.

 

Ancak bu nüfusun tümü üretim faaliyetleri içinde yer almaz. Bu nedenle çalışmakta olan insanların oluşturduğu gruba çalışan nüfus denir.

 

Çalışan nüfusun ekonomik faaliyet gruplarına dağılımı ülkelerin sosyo – ekonomik yapısı hakkında önemli bilgiler verir. Gelişmemiş ülkelerde genellikle birincil sektörde çalışan insan sayısı ve oranı oldukça fazladır. Gelişmiş toplumlarda ise ise genellikle birincil sektörün payı çok düşük, ikincil ve üçüncül sektörlerin payı fazladır.

 

Gelişmemiş Ülkeler

ü  Aktif nüfus içinde tarım, hayvancılık gibi birincil iş kollarında çalışan insan sayısı diğer sektörlerden çok daha fazladır.

ü  Dışarıya hammadde satar, işlenmiş mamul maddeler alırlar.

ü  Dış satım ürünlerinin büyük bölümünü tarım ürünleri oluşturur.

ü  Satılan ürünlerin getirisi düşük, alınan ürünlerin götürüsü fazladır. Bu tip ülkelerde döviz açığı görülür.

ü  Teknolojik alt yapı yetersizliği vardır. Bu nedenle sanayi tesisleri kurulması zordur.

ü  Doğum oranları yüksek, bebek ölüm oranları yüksek, çocuk ve genç nüfus fazla, bağımlı nüfus oranı  yüksek, yaşlı nüfus ve ortalama yaşam süresi azdır.

ü  Beslenme ve barınma koşulları yetersizdir.

ü  Yaşam standardı düşük, gelir dağılımı adaletsizdir.

 

Gelişmiş Ülkeler

ü  Aktif nüfusun çok az bir bölümü birincil sektörlerde, büyük bir bölümü ise üçüncül hizmet sektöründe çalışmaktadır.

ü  Mamul madde satar, hammadde alır.

ü  Satılan ürünlerin büyük bölümünü sanayi ürünleri oluşturur.

ü  Satılan ürünlerin getirisi fazla, alınan ürünlerin götürüsü azdır. Ekonomi genellikle döviz fazlası verdiğinden ekonomik yapı sağlamdır.

ü  Doğum oranları çok düşük, orta yaş ve yaşlı nüfus fazladır. Ortalama yaşam süresi yüksektir.

ü  Beslenme, barınmda, eğitim, sağlık hizmetleri üst seviyededir.

ü  Yaşam standardı yüksek, gelir dağılımı dengelidir.

 

Yapılan Yorumlar

aaaaa
aaaaa10 Haziran 2018

aktif nüfus tanımınız sanırım hatalı, tekar değerlendiriniz lütfen.

Yorum Yapın

Güvenlik Kodu
Coğafya Tarih Sitesi Matematik Sorusu Türkçe Sitesi