İnsanlık tarihi içinde insanın ilk yaptığı ekonomik faaliyet tarımsal üretimdir. Tarımsal üretim bu nedenle birincil ekonomik faaliyet olarak adlandırılmıştır.

 

Tarımın ardından ikinci sektör ise sanayidir. Geçmişte sınırlı bir iş kolu olan endüstriyel üretim, sanayi devriminden sonra büyük aşama kaydetmiştir. Sanayi sektörü ikincil faaliyetler olarak adlandırılır.

 

Sanayi Devrimini izleyen yıllarda insan ihtiyaçlarının geniş ölçüde karşılanabilmesi için bir hizmet sektörü ortaya çıkmıştır. Hizmet sektörü de üçüncül faaliyetler olarak adlandırılmaktadır.

 

1. Birincil Faaliyetler (Tarım)

ü  Toprağa dayalı veya basit üretime dayalı faaliyetlerdir.

ü  Tarım,

   Tarım ürünleri (ekme, dikme, biçme, toplama)

   Hayvancılık (et, süt, yumurta, yün)

Madencilik,

   Hangi amaçlarla kullanılır?

   Sanayiye ham madde sağlamak

   Enerji ihtiyacını karşılamak

   Madenler iki şekilde çıkarılır:

   Yer altından maden çıkarımı

   Yer yüzeyinden (Taş, kum ocağı vb)

Ormancılık,

   Hangi amaçlarla kullanılır?

   Kağıt, mobilya, ilaç, kauçuk, boya üretimi için

Balıkçılık (Avcılık faaliyeti).

ü  Çok emek ve zaman harcanır ancak ekonomik getirisi oldukça düşüktür.

ü  Ürünlerin bozulma riski olduğundan kısa sürede piyasaya sürülmelidir.

ü  Birincil ekonomik faaliyetlerin payının fazla olduğu ülkeler gelişmemiş ülkelerdir.

 

2. İkincil Faaliyetler (Sanayi)

ü  Ham maddelerin birinci veya ikinci bir mamül maddeye dönüştürülmesidir. Üretim süreci karışıktır.

ü  Metalurji, tekstil, inşaat, enerji üretimi, imalat ürünleri, makine-kimya ürünleri.

ü  İki farklı şekilde sınıflandırabiliriz:

   Üretimin büyüklüğüne göre;

   Ağır sanayi (Otomobil, demir-çelik, çimento)

   Hafif sanayi (Dokuma, giyim, oyuncak)

   Üretimin niteliğine göre;

   Üretim malları imalatı

   Tüketim malları imalatı (Dayanıklı, Dayanıksız)

ü  Makinelerin yardımıyla daha az enerji harcanarak üretim yapılır.

ü  Ürünler bozulma riski taşımaz.

ü  İkincil ekonomik faaliyetlerin geliştiği ülkeler genellikle gelişmiş ülkelerdir.

 

3. Üçüncül Faaliyetler (Hizmet)

ü  İçinde üretimin bulunmadığı ve insan emeğine dayalı iş kollarıdır.

ü  Ticaret,

   Toptan ve perakende satış,

   İç ve Dış ticaret.

Turizm,

   Kış, yaz, kültür, sağlık turizmi.

   İç ve Dış Turizm

   Diğer iş kolları (rehber, otelcilik, aşçılık)

Diğerleri

   Eğitim, sağlık, finans, güvenlik, eğlence,

   ulaşım vb.

ü  Çok sayıda insan çalışır, üretimde insan emeği ön plandadır. Ancak bu emek daha çok zihin emeğidir.

ü  Gelişmiş ülkelerde hizmet sektörü daha fazla gelişmiştir.

 

Örnekler

 

Kiraz – vişne tarımı

Meyve suyu üretimi

Meyve suyu reklamı

Demir cevheri çıkarımı

Otomotiv sanayi

Otobüsle ulaşım hizmeti

Şeker pancarı tarımı

Şeker üretimi

Şekerli ürünlerin pazarlanması

Orman işletmesi

Kağıt – selüloz üretimi

Broşür – afiş dağıtımı

Pamuk

Dokuma

Tekstil ürünleri pazarlanması

 

 

Yapılan Yorumlar

Veysel Utku
Veysel Utku20 Aralık 2014

Teşekkürler emek verilmiş bir çalışma olmuş

Halil tepe
Halil tepe 29 Aralık 2015

eyidir eyidir

Ogi
Ogi12 Ocak 2016

Örnekler 5. Faaliyete kadar olsaydi daha iyi olrdu

fiitnut
fiitnut04 Nisan 2019

euuu guzellllll

Yorum Yapın

Güvenlik Kodu
Coğafya Tarih Sitesi Matematik Sorusu Türkçe Sitesi