Kültür Nedir?

Bir topluma veya halk topluluğuna özgü düşünce ve sanat eserlerinin bütününe kültür denir.

Giysiler, meskenlerin yapısı (kullanılan malzeme, çatı vb), pencerelerin büyüklüğü (soğuk ve sıcak), duvar kalınlığı (az ve çok), yetiştirilen ürünler ve hayvanlar yaşanılan iklimle uyumludur.

İnsanların yaşadığı yerde kullandıkları tüm bu maddi varlıklar maddi kültürü oluşturur.

İnsanın temel özelliklerden biri sosyal bir varlık olmasıdır. Topluluk halinde ve belli kurallara bağlı yaşarlar. Evlenme biçimi, evlilik töreni, doğum, ölüm ve dini törenler topluluktan topluluğa değişir. İyi, kötü, doğru, yanlış ve namus gibi kavramlar da topluluktan topluluğa farklılık gösterir.

İnsanlar iletişim kurmak için belli bir dil kullanırlar. Bu dil de toplulukları ayırt eden önemli bir öğedir. Yaşama biçimlerini oluşturan dil ve kültür toplumların manevi kültürünü oluşturur.

Maddi varlıklar, manevi varlıklara göre çok daha hızlı gelişir ve değişir. Buna karşın manevi öğeler daha geç değişmektedir. Öyle ki günümüzde dahi İlk Çağ ve Orta Çağdan kalma bazı inanç ve davranış biçimlerinin izlerine rastlamak çoktur.

 

1. Kültürün Başlıca Özellikleri

ü  Toplumdan topluma değişmesi

ü  Geçmişten günümüze gelmesi

ü  Geleceğe aktarılması

ü  İnsan eseri olması

ü  Zamanla değişmesi

 

2. Maddi ve Manevi Öğelere Örnekler

A. Maddi Kültür

Evler                            Giysiler

Üretim Araçları              Su Kaynakları

Bitki Örtüsü                   Yer Şekilleri

B. Manevi Kültür

Dil                                Gelenek ve Görenekler

Ahlak Kuralları              Dini İnançlar

Hukuk Kuralları             Düşünce Biçimi

 

3. Etkileşimde Bulunduğu Kültürler

Çin, İslam ve Arap Kültürleri


4. Yayıldığı Yerler

Batıda Avrupa, kuzeyde Sibirya, güneyde Hindistan’a kadar.

 

5. Türk Kültürü’nün Kökeni

İlk Çağ’a dayanmaktadır. Hayvancılık Türklerin ana uğraşısıydı. Koyun ve at kültürümüzde bu yüzden önemlidir. Buna bağlı süt üretimi ve dokumacılık önemli olmuştur. Bunlar maddi öğelerdir.

Göçebe ve savaşçı bir topluluk olan Türkler, Orta Asya’da Çinlilerden etkilenmiş, İslamiyetin kabulü ile İslam ve Arap Kültürü, kültürümüzde derin izler bırakmıştır.

Ayrıca göç ettikleri yerlerde karşılaştıkları topluluklarla kültür etkileşimi içinde olmuşlardır.

Sanat ve Edebiyat, uzun bir dönem sözlü kalmış ve kayalara resimler çizilmiştir. Türk kültürünün önemli temsilcileri Dede Korkut, Nasrettin Hoca, Mimar Sinan, Yunus Emre’dir. Askeri müzik, halk müziği, Türk sanat müziği ile dini müzik önemli belirleyicilerdir.

Spor’da cirit, güreş ve at yarışı atalarımızın sporu olarak kabul görmüştür.

 

6. Türk Kültürünün Genel Özellikleri

ü  Hem göçebe hem de yerleşik yaşama yönelik özellikler gösterir.

ü  Karasal iklime ait maddi ve manevi öğeler taşır.

ü  Başka kültürlerden etkileşime dayalı özellikleri vardır.

ü  Tarım ve hayvancılığa ait ekonomik etkinliklere yönelik özellikler taşır.

 

Türk Kültürü (Özet)

ü  Türk kültürü çok eski ve köklü bir kültürdür.

ü  Türk kültürü hem göçebe hem de yerleşik özellikler taşır.

ü  Türk kültürü karasal özelliklerin etkisinde kalmıştır.

ü  Türk kültürü, yayılış alanının coğrafi konumu nedeniyle birçok kültürden etkilenmiş ve bu kültürleri etkilemiştir.

ü  Dedelerin adları genellikle torunlara verilir.

ü  Pek çok yörede her adın bir sıfatı vardır.

 

ü  Türk ahlakı yiğitlik, kahramanlık üzerine kuruludur. Alp ve gazilikten, yüksek karakterli ve temiz kalpli, korkusuz, inanç ve irfanlı, milliyetperverliktir. Ayrıca cesaret, onur, gurur, şeref, misafirperverlik, dürüstlük ve merhamettir. 

Önceki
Önceki Konu:
Hava Yolları

Yapılan Yorumlar

Abc
Abc25 Aralık 2017

İyi sayılır

Haluk ömer
Haluk ömer 18 Ocak 2018

Kültür İnsanlık evrimini hedefine ulaştıran yaşam biçimidir, Bu yaşam biçiminin ölçüsü olan ögeler mutlak doğrularla gerçekleşerek kültür hüviyetini alır.***Medeniyet ve.uygarlık kültürden doğan teknolojik ve ekonomik sistemler ile sanat ve mimari ile edebiyat la kendini anlatabilme yolları gibi Kültür alt grupları Kültürün varlığı ile hayat bulur. onun içinden çıkar. Başka bir deyişle kültür varsa alt guruplar oluşur. Yoksa alt guruplar oluşamaz. Kültürlerin İnsanlık Kültürü olabilmesi için Ögelerinin mutlak doğrularla beslenmesi gerekir. ****Mutlak Doğru; mekana, zaman ve muhataba göre değişmeyen doğrulardır.**** Kültür ögeleri; Dil birliği, örf, adet, gelenek ile birlikte yaşama inancı birliği,Coğrafya birliği,Siyasi birlik, Ve ülkü birliği dir. Sevgilerimle kardeşlerim. Haluk.3945@hotmail.com

Yorum Yapın

Güvenlik Kodu
Coğafya Tarih Sitesi Matematik Sorusu Türkçe Sitesi