02/01/2015 21:22

İtalya’nın Tarihi

§  Antik Roma (M.Ö. 1200 – M.S. 476)

§  Batı Roma ve Doğu Roma (Bizans İmparatorluğu)

§  Rönesans (14 – 18 yy)

§  Monarşi, I. Dünya Savaşı (1800 – 1918)

§  Faşizm – Mussolini, II. Dünya Savaşı (1918 – 1946)

§  Cumhuriyet, NATO, AET (1946)

 

İtalya’nın Coğrafi Konumu

Komşuları:

Fransa

İsviçre, Avusturya

Slovenya

Tiren Denizi, Korsika Adası, Sardinya Adası

İTALYA

Adriya Denizi

 

Sicilya, Messina Boğazı, İyon Denizi

 

 

ü  Bir Güney Avrupa ülkesidir.

ü  Akdeniz’e doğru çizme biçiminde uzanan bir yarımada ile batısında uzanan adalardan oluşur.

 

Coğrafi olarak kuzeyden güneye ve batıya doğru sırasıyla:

a.     Kuzey İtalya

b.     Yarımada İtalyası

c.     Adalar İtalyası

olarak üç kısımda incelenir.

 

Kuzey İtalya: Po Ovası, Po Deltası, kuzeyde yay şeklinde uzanan Alp Dağları, Piedmont Dağ Eteği Ovası.

Kuzeydeki ülkelerle ulaşımını geçitlerle sağlar. Alp Dağları arasındaki Cennis ve Bernard geçitleri önemlidir.

İtalya Yarımadası: Kuzey – Güney doğrultulu Apeninler, batısında ve doğusunda kıyı ovaları bulunur.

Adalar İtalyası: Yarımadanın batısında Sardinya, Korsika ve sayıları 200’ü bulan irili ufaklı adalar ile güneyindeki Sicilya adasından oluşur.


İtalya’da Depremsellik ve Aktif Volkanlar

Genç bir oluşum olduğu için aktif fay hatları yer alır.

Volkan dağları kuzeyden güneye doğru sırasıyla:

Vezüv, Stromboli, Vulcano, Etna Yanardağları

 

İtalya’nın İklimi

Ülkede Akdeniz iklimi etkilidir. Yazlar sıcak ve kurak, kışlar ılık ve yağışlı geçer.

Po Ovası ve kuzeydeki Alp Dağları eteklerinde karasal iklim görülür. Alpler, Orta Avrupa’nın soğuk havasını engeller. Bu yüzden kuzey kesimler nispeten ılımandır.

Alp Dağları İtalya için doğal bir sınırdır. Bu dağlık kütle deniz etkisinin kuzeye geçmesini ve soğuk havanın güneye gelmesini engellemektedir.

Hakim bitki örtüsü maki olup yağışın arttığı yerlerde iğne yapraklı ormanlar ve alpin çayırlar çoğunluktadır.

 

İtalya’nın Su Varlığı

Po, Adige (Adriya Denizine dökülür), Arno, Tiber (Tiren Denizine dökülür) Nehirleri, önemli akarsularıdır.

 

İtalya’nın Beşeri ve Ekonomik Özellikleri

İlk Çağ ve Orta Çağ’da önemli yaşam alanlarını barındırmış olan İtalya tarihi ve dini açıdan önemli bir ülkedir.

60 milyon insanın yaşadığı İtalya’da km2 başına 200 kişi düşer. Nüfusun çoğu ulaşımın kolay olduğu kuzey alanlarda yaşamaktadır.

Roma (3 milyon), Milan (1,6 milyon), Naples (1,2 milyon), Turin, Palermo, Cenova, Bologna, Floransa, Bari, Katanya, Venedik, Verona, Messina önemli şehirleridir.

Her 5 kişiden 4 ü şehirlerde yaşar (80%). Doğal nüfus artış hızı düşüktür (Binde 7).

 

Tarım ve Hayvancılık

Avrupa’nın önemli bir tarım ülkesidir.

Tarım çoğunlukla bağ – bahçe tarımı şeklindedir. Avrupanın en önemli sebze – meyve üreticisidir. Bağcılık gelişmiştir.

Kuzey kesimlerde pirinç, güneyde ise turunçgil fazla yetiştirilir. Ayrıca zeytin üretiminde İspanya’dan sonra 2. Sıradadır. Fındık, buğday, mısır diğer yetiştirilen ürünlerdir.

Hayvancılık açısından da önemli olan ülkede güneyde küçükbaş hayvancılık, kuzeyde büyükbaş hayvancılık yaygındır.

Önemli peynir üreticilerindendir. Etrafı denizlerle çevrili bir yarım ada olmasına karşın balıkçılık fazla gelişmemiştir.


Madencilik

Yer altı kaynakları açısından zengin değildir. İhtiyacını daha çok dışarıdan alır. Kaya tuzu, mermer, kükürt ve civa belli başlı önemli madenleridir.

Hidroelektrik potansiyeli yüksektir. Nükleer enerji santralleri ve jeotermal enerji santralleri bulunmaktadır.

 

Sanayi

Sanayisi gelişmiştir.

Otomotiv sektöründe önemli yere sahiptir. Ayrıca gemi, kimya, tekstil, gıda ve makine diğer gelişmiş sanayi kollarıdır.

 

Turizm

Avrupanın turizm geliri en yüksek olan ülkelerindendir. Doğal güzelliklere ve tarihi yerlere sahiptir.

 

Ulaşım

Tüm şehirler Başkent Roma’ya bağlanmaktadır. Kara, Deniz ve Hava Yolları ulaşım ağları gelişmiştir.

 

Türkiye ile Ticareti

İtalya, Türkiye’den pamuk ipliği, ham demir ve konfeksiyon ürünleri alır. Türkiye’ye kimyasal ürünler, çeşitli makineler ve optik aletler satar.

 

 

Kimlik Kartı

Başkent

Roma

Yüz Ölçümü

300 000 km(71. Sırada)

Toplam Nüfusu

60 milyon (23. Sırada)

Resmi Dili

İtalyanca

Resmi Dini

Hristiyanlık

Yönetim Biçimi

Cumhuriyet

Kişibaşı Milli G.

30 000 $

Para Birimi

Euro (Avro)

Şehir Nüfus Oranı

%79

Ortalama Ömür

Erkek 78, Kadın 84

Okur Yazar Oranı

98%

 

Yapılan Yorumlar

Vbgg
Vbgg25 Kasım 2018

👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍

Yorum Yapın

Güvenlik Kodu
Popüler Sayfalar:
Coğafya Tarih Sitesi Matematik Sorusu Türkçe Sitesi