18/01/2015 13:37

Fransa’nın Tarihi

Ø  İlk Çağ'da Roma hâkimiyetinde olan Fransa, Kavimler göçü sonrasında Frankların egemenliğine girmiştir.

Ø  Coğrafî keşifler sonrasında önemli sömürgeler elde eden ülke, Yakın Çağda İngiltere ile birlikte Dünya denizlerinde en önemli güç olmuştur.

Ø  1789 Fransız İhtilâli'ne kadar mutlak monarşi ile yönetilen Fransa, daha sonra cumhuriyet idaresine geçmiştir.

Ø  I. ve II. Dünya Savaşları'nda yer alan Fransa, bugün güçlü ekonomisi ile Dünya’nın sayılı ülkeleri arasındadır.

 

Fransa’nın Coğrafi Konumu

 

Komşuları:

İngiltere,

Manş Denizi

Manş Denizi, Belçika,

Lüksemburg

Almanya

Atlas Okyanusu

FRANSA

İsviçre

İspanya, Andorra

Akdeniz, Monako

İtalya

 

Yer Şekilleri:

Ø  2/3'ü I. Jeolojik devirde oluşmuştur.

Ø  Büyük bölümü 250 m’den alçaktır.

Ø  Massif Central önemli dağlarıdır,

Ø  İtalya sınırındaki Mont Blanc (4807 m) Avrupa'nın en yüksek yeridir.

Ø  Garonne, Seine, Rhone ve Loire önemli akarsularıdır.

 

Düz Alanlar (Platolar & Ovalar)

Ø  Paris Havzası,

Ø  Paris Havzasının Kuzeydoğusu

Ø  Loire Havzası ve çevresindeki platolar

Ø  Masif ile Pireneler arasında kalan Akitanya Havzası

 

Dağlık Alanlar

Ø  Pireneler, İspanya ile doğal sınırdır.

Ø  Alp Dağları ve Jura Dağları, İsviçre ile doğal sınırdır. Alp Dağları üzerindeki Mont Blanc Avrupa’nın en yüksek yeridir.

Ø  Massif Central

Ø  Ardenler ve daha güneydoğusunda Vojlar

 

İklim ve Bitki Örtüsü:

Ø  Doğusunda karasal, güneydoğusunda Akdeniz, kuzey ve batısında da ılıman okyanus iklimi görülür.

Ø  İklim ve bitki örtüsü çeşitlidir.

Ø  Makiler, çam ormanları, geniş yapraklı ormanlar, stepler ve dağ çayırları görülür.

Ø  Fransa'nın yaklaşık % 30'u ormanlık alanlardan oluşur.

 

Su Varlığı:

Ø  Sen Nehri, Paris’in içinden geçer, Manş Denizine dökülür.

Ø  Loire Nehri, Atlas Okyanusuna dökülür.

Ø  Garon Nehri, Pirenelerden doğar, Atlas Okyanusuna dökülür.

Ø  Ren Nehri, Almanya sınırından giriş yapar, Lyon’un içinden geçer ve Lion Körfezine (Akdeniz) dökülür.

 

NOT: Atlas Okyanusu ve Manş Denizine dökülen ırmaklar haliç kıyı tipi oluşturmuşlardır ve buralar doğal limandır. Buna karşın Akdeniz’e dökülen akarsular delta oluşturmuşlardır.

(Sebep: Gelgit genliği)

 

Fransa’nın Beşeri ve Ekonomik Özellikleri

Ø  Nüfus artış hızı Avrupa ülkelerine göre çok düşüktür.

Ø  Nüfus dağılımı dengesizdir.

Ø  Sanayinin geliştiği kuzey bölgesiyle, Lyon çevresi, turizmin geliştiği Paris ve Cote d'Azur nüfusun en yoğun olduğu yerlerdir.

Ø  Nüfusunun büyük bölümü şehirlerde yaşar.

Ø  En büyük şehri başkent Paris'tir. Diğer önemli şehirleri; Lyon (Lion), Marsilya, Lille (Lil), Bordeaux (Bordo), Toulouse (Tulus), Nice (Nis) ve Nantes (Nant)'tır.

Ø  Nüfusunun çoğunluğu Fransız asıllıdır. Cezayir ve Fas asıllılar olmak üzere Portekizliler, İspanyollar ve İtalyanlar oluşturur.

Ø  Ülkede 200.000 kadar Türk yaşar.

 

En Kalabalık Şehirleri:

1. Paris (2.1 milyon)

6. Nantes (280 bin)

2. Marsilya (850 bin)

7. Strazburg (270 bin)

3. Lyon (500 bin)

8. Montpellier (250 bin)

4. Tulus (450 bin)

9. Bordeaux (230 bin)

5. Nice (350 bin)

10. Lille (225 bin)

 

Ekonomik Etkinlikleri:

Ø  Dünyanın dördüncü büyük ekonomik gücüdür.

Ø  Tarım ve hayvancılık modern yöntemlerle yapılır.

Ø  Tabiî kaynakları azdır.

Ø  Sanayi çok gelişmiştir.

Ø  Elektrik üretiminde nükleer enerji ön plândadır.

Ø  Turizm, ülke ekonomisi için önemlidir.

Ø  Otomotiv, hava taşıtları ve savunma sanayi de çok gelişmiştir.

Ø  Ülkede çok az miktarda petrol çıkarılmaktadır.

Ø  Ulaşım şebekesi çok gelişmiştir.

 

Tarım:

Ø  Önemli bir tarım ülkesidir.

Ø  Avrupa' da tarımsal üretimi kendine yeten tek ülkedir.

Ø  AB ülkelerinin tarımsal üretiminin %25'ini Fransa sağlar.

Ø  Tarım alanları çok geniştir. Nüfusun az bir kısmı tarımla uğraşır.

Ø  Tarımda modern yöntemler kullanıldığı için verim yüksektir.

Ø  Tarım ürünleri içinde buğday ve şeker pancarı başta gelir. Buğday üretiminde Dünyada beşinci sıradadır.

Ø  Sebze, meyve üretimi ve bağcılık da önemlidir.

Ø  Bağcılık; Bordeaux, Güney Fransa ve Lyon çevresinde önem kazanır. Üzüm üretiminin büyük bölümü şarapçılıkta kullanılır.

 

Hayvancılık:

Ø  Hayvan varlığı bakımından dünyanın önde gelen ülkelerinden biridir.

Ø  Tarım gelirlerinin yarıya yakını hayvancılıktan elde edilir.

Ø  Kuzey ve batı kesimlerinde sığır, güney kesimlerinde ise koyun ve keçi yetiştirilir.

Ø  Ülkenin her yerinde domuz besiciliği ve kümes hayvancılığı gelişmiştir.

 

Maden ve Enerji:

Ø  Yer altı kaynakları bakımından zengin değildir.

Ø  Kömür, demir, boksit ve uranyum başlıca madenleridir.

Ø  Güneybatısında az miktarda petrol üretilir.

Ø  Kömür üretimi son yıllarda iyice azalmıştır.

Ø  Petrol üretimi ihtiyacın küçük bir bölümünü karşılar.

Ø  Elektrik enerjisi üretimi son derece önemlidir.

Ø  Yıllık üretim miktarı 400 milyar kilowatt saati geçer. Üretilen enerjinin %75'i nükleer santrallerden sağlanır.

 

Sanayi:

Ø  Dünyanın önde gelen sanayi ülkelerindendir.

Ø  ABD, Japonya ve Almanya'nın ardından 4. sıradadır.

Ø  Sanayi kuruluşları kuzey kesimlerinde ve büyük şehirler çevresinde yoğunlaşmıştır.

Ø  Sanayinin başlıca kolları metalürji, çeşitli makineler, elektrik, otomotiv, gemi yapımı, uçak, tekstil, kâğıt, gıda ve kozmetiktir.

Ø  Otomobil üretiminde dünyanın önde gelen ülkelerinden biridir (Renault, Citroen, Peugeot).

Ø  Alüminyum üretiminde Avrupa'da ikinci, demir-çelik üretiminde dördüncü sıradadır.

 

Turizm:

Ø  Fransa'da turizm çok gelişmiştir.

Ø  Her yıl 60 milyondan fazla turist gelir.

Ø  Turist sayısı bakımından dünyada 3.dür.

Ø  Turizm faaliyetleri, Akdeniz kıyıları ile Paris'te yoğunlaşmıştır.

 

Ulaşım:

Ø  Ülkede gelişmiş ve modern bir ulaşım sistemi vardır.

Ø  Demir yollarının önemli bir bölümü elektrikli hatlardan oluşur.

Ø  Kara yolu uzunluğu açısından Avrupa'da birincidir.

Ø  Otoyol ağı 8 bin km kadar olup genişletilmektedir.

Ø  Fransız hava yolları dünyanın en büyük şirketlerinden biridir.

Ø  Dünyanın önemli merkezleri ile hava ulaşımı vardır.

Ø  Manş Tüneli ile Fransa - İngiltere arasında demir yolu ve kara yolu bağlantısı sağlanmıştır.

Ø  En önemli limanları Le Havre ve Marsilya'dır. 

Ø  Sen Nehri üzerinde Paris – Le Havre arasında nehir taşımacılığı yapılır.

 

Ticaret:

Ø  Dünyanın önde gelen ticaret ülkelerindendir.

Ø  İhracatta dünya 4’sü, ithalâtta dünya 5’sidir.

Ø  Ticaret yaptığı ülkelerin başında AB ülkeleri, ABD , Kanada ve Avustralya gelir.

Ø  İhracat: Çeşitli makineler, tarım ürünleri, kimyasal maddeler, ulaşım araçları, demir-çelik, alüminyum başta gelir.

Ø  İthalat: Petrol ve petrol ürünleri, kimyasal ham maddeler, maden cevheri ve makineler alır.

 

Türkiye İle İlişkileri:

Ø  Türkiye ile Fransa ilişkilerinin köklü bir geçmişi vardır.

Ø  Türkiye'nin en çok ticaret yaptığı beşinci ülkedir.

Ø  Türkiye’den konfeksiyon ürünleri, fındık, kuru incir, deri eşya, iplik alır.

Ø  Türkiye’ye makineler, kimyasal ürünler, ulaşım araçları, optik aletler, demir- çelik ürünleri, kâğıt, ham deri satar.

 

Ülke Kimlik Kartı

Başkent

Paris

Yüz Ölçümü

550 000 km2

Toplam Nüfusu

66 milyon

Resmi Dili

Fransızca

Resmi Dini

Hristiyanlık

Yönetim Biçimi

Cumhuriyet

Kişibaşı Milli G.

34 000 $

Para Birimi

Euro (Avro)

Şehir Nüfus Oranı

%80

Ortalama Ömür

Erkek 76, Kadın 84

Okur Yazar Oranı

99%

 

 

Yapılan Yorumlar

öznur
öznur12 Ocak 2017

çok güzel bir ülkeydi temiz düzgün ulaşımı cok beğendim i

Selçuk
Selçuk20 Ağustos 2017

Ufak bir yanlışı düzeltmek isterim. Fransa'nın resmi dini yoktur çünkü laik bir devlettir.

Yorum Yapın

Güvenlik Kodu
Coğafya Tarih Sitesi Matematik Sorusu Türkçe Sitesi