İklim elemanlarından biri ve hatta en önemlisi sıcaklıktır. Çünkü sıcaklık diğer iklim elemanları üzerinde de etkilidir.

Isı ve Sıcaklık Aynı Şeyler Mi?

Hayır.

Isı, cisimlerde bulunan potansiyel enerji miktarıdır. Birimi kaloridir. Duyu organları ile hissedilemez.

Sıcaklık ise ısının dışa yansımasıyla ortaya çıkan kinetik enerjidir. Birimi derecedir. Termometre ile ölçülür.

Kömür bir ısı kaynağıdır. Kömürün yanmasıyla sıcaklık ortaya çıkar.

Tek enerji kaynağımız, canlı yaşamını sağlayan güç ve tek yıldızımız Güneş'tir.

Güneş ışınlarının Dünya'ya ulaşması 8 dakika alır. Atmosferin üst sınırına gelen enerji miktarına güneş sabitesi denir. Bu enerji miktarı santimetrekare başına 2 kaloridir.

Dünyamız, Güneş'ten gelen ışınlardan çok atmosfer tarafından tutulan ışınlarla ısınır.

Dünyamıza ulaşan güneş ışınlarının;

%33'ü albedo (yansıma)'ya uğrar. Aydınlanma ve ısınmaya etkisi yoktur.

%25'i difüzyon (dağılma)'ya uğrar. Gölge yerlerin aydınlanması ve gökyüzünün mavi renk almasını sağlar.

%15'i absorbe edilir (emilir). Atmosferin ısınmasını sağlar.

Geriye kalan %27'si yerin ısıtılmasını sağlar.

Yapılan Yorumlar

fatma
fatma05 Mart 2016

Allah razı olsun çok güzel haZılamişsiniz ama kara ve denizlerin dağılisi hakkında bilgi sahibi olamadım

Yorum Yapın

Güvenlik Kodu
Coğafya Tarih Sitesi Matematik Sorusu Türkçe Sitesi