24/12/2014 20:45
Coğrafyanın Belli Başlı Konuları

- Atmosferde meydana gelen hava olayları (yağış, rüzgar, sıcaklık değişmeleri, nemlilik).
- Akarsular, göller ve denizlerin özellikleri,
- Ağaç, çalı ve ot topluluklarının özellikleri,
- Çeşitli yeryüzü şekillerinin özellikleri,
- Toprakların özellikleri,
- Deprem, sel, çığ, heyelan, don, dolu, fırtına gibi doğal afetler.
- İnsanların topluluk olarak sahip oldukları ve yaşayabilmek için yaptıkları ekonomik etkinlikler.
- Nüfusun çeşitli özellikleri (artışı, eksilmesi, göçler ile nüfusun ekonomik ve sosyal özellikleri).
- İnsanların yaşadığı yerleşim birimleri ve bunların özellikleri.
- Madenler ve enerji kaynakları.
- Tarım, ticaret, sanayi, turizm faaliyetleri.
- Çevre sorunları ve bunlara çözüm yolları.

İnsan, Coğrafyasız Olmaz

Coğrafya, insanı birey olarak ele almaz. Çünkü bu başka bilimlerin konusudur. Coğrafi araştırmaların odak noktasında her zaman insan vardır. Onun için fiziki ya da beşeri hangi coğrafya dalı olursa olsun hedefinde insan vardır.

İnsan Çevrenin Etkisindedir

İnsanın yaşadığı yere ortam ya da çevre denir. İnsanlar çevrelerinin etkisinde kalır. En dar anlamıyla çevre insanların yaşadığı meskenlerdir. Daha sonra bunu mahalle, semt, köy, kasaba, şehir, yöre, bölüm, bölge, ülke, kıta, dünya ve hatta evren şeklinde genişletebiliriz.

Çevrede canlı ve cansız varlıklar bulunur. Bu varlıklar doğal (tabiat kökenli) ve beşeri (insan yapımı) olabilirler. Doğal varlıkların başında yer şekilleri gelir. Taş ve tabakalardan oluşmuş dağlar, tepeler, platolar, ovalar, vadiler taş küreyi oluşturur.

Çevremizde sular da vardır. akarsu, göl, nehir, deniz gibi doğal varlıklar su küreyi oluşturur. Yer altında bulunan sular, buzullar ve atmosferdeki su buharı da su kürede ifade edilir.

Çeşitli gazların bulunduğu atmosferdeki hava canlıların yaşaması için gerekli koşulları sağlar. Atmosferde meydana gelen olaylar (sıcaklık, nem, basınç, yağış, rüzgar) insanları olumlu ve olumsuz etkiler.

Çevredeki yukarıda sayılan elemanlar dışında dünyayı onlarla paylaştığımız birçok bitki, hayvan ve mikroorganizma bulunur. Bu canlılar biyosfer yani canlılar küresini oluşturur. Bu canlılarla birlikte taş, su ve hava küredeki varlıklar doğal çevreyi oluşturur.

İnsan ve Doğa Bir Bütündür

Beşeri çevre, etrafımıza baktığımızda gördüğümüz binalar, yollar, köprüler, taşıtlar gibi insanlar tarafından yapılan kültürel eserlerdir. Bunlara kültürel çevrede denir.

Coğrafi Yeryüzü (Coğrafi Çevre) Nedir?

İnsanın içinde yaşadığı çevre (ortam), yukarıda bahsedilen doğal çevre ile beşeri çevrenin bütünüdür.

Çevre, insanların etkilediği ve etkilendiği yerlerdir. Denizlerin ve yerkabuğunun üst kısımları, atmosferde meydana gelen olaylar hepsi insanları etkiler. Dolayısıyla taş küre, su küre ve hava kürenin kesişiminde insanların etkilendiği ve onları etkilediği bir çevre vardır. Bu çevre coğrafi çevre, coğrafi yeryüzü ya da diğer bir ifadeyle biyosfer olarak ifade edilir.

Coğrafi Yeryüzü

Yapılan Yorumlar

Henüz kimse yorum yapmamış.

Bu sayfada yer alan bilgilerle ilgili sorularınızı sorabilir, eleştiri ve önerilerde bulunabilirsiniz. Yeni bilgiler ekleyerek sayfanın gelişmesine katkıda bulunabilirsiniz.

Yorum Yapın

Güvenlik Kodu
Popüler Sayfalar:
Son Ziyaretler:
Coğafya Tarih Sitesi Matematik Sorusu Türkçe Sitesi