Aşağıdaki soruları cevaplandırınız.

1. Çevrenin bozulması ve çevre sorunlarının ortaya çıkması nasıl başlamıştır?
CEVAP: Sanayi Devrimi ile çevre sorunları büyük oranda artmıştır. Bunun sebebi fosil yakıtların fazla kullanılması, bunların çevreye verdiği kirliliktir. Ayrıca hızlı nüfus artışı doğal kaynaklara olan talebi arttırmıştır.

2. Gelecekte yaşanacak çevre sorunlarını azaltmak ve ortadan kaldırmak için neler yapılmalıdır?
CEVAP: Çevre sorunlarını önlemek için insanlar bilinçlendirilmeli, yenilenebilir kaynaklar tercih edilmeli, doğal kaynakların sürdürülebilir ve planlı kullanılması sağlanmalıdır.

3. Günümüzdeki çevre sorunlarının ortaya çıkmasında hangi faktörlerin etkileri vardır?
CEVAP: Hızlı nüfus artışı, sanayileşme, şehirleşme, çarpık kentleşme, doğal kaynakların aşırı ve plansız kullanımı, fosil yakıtların kullanımı gibi faktörler çevre sorunlarına yol açmaktadır.

4. Teknolojik imkânların çevre üzerindeki olumlu veya olumsuz etkilerini açıklayınız.
CEVAP: Teknoloji doğal kaynakların daha fazla tüketilmesine neden olmuştur. Sanayi Devrimi ile birlikte doğal kaynaklara talep artmış, bu durum doğa tahribatını arttırmıştır. Ancak günümüzde teknoloji çevre sorunlarının tespiti, aza indirilmesi ve ortadan kaldırılması konusunda da insanlara yardımcı olmaktadır.

5. Günümüzde su kaynaklarının azalmasında etkili olan faktörler nelerdir?
CEVAP: Yer altı suyunun bilinçsizce kullanımı, küresel ısınmaya bağlı yağışların düzensizleşmesi ve azalması, göllerin ve bataklıkların kurutulması, akarsuların yönlerinin değiştirilmesi gibi faktörler etkili olmuştur.

6. Şehirleşmenin doğal çevre üzerindeki olumsuz etkileri nelerdir?
CEVAP: Tarım arazileri ve ormanlar yerleşim yeri açmak için tahrip edilir. Göçlerle birlikte alt yapı sorunları artar ve çarpık kentleşme ortaya çıkar. Şehirlerde hava, ışık, gürültü kirliliği nüfusunun artmasına bağlı artış gösterir.

7. Ormanların ekosistem için önemi nedir?
CEVAP: Ormanlar birçok canlıya barınaktır, doğal yaşamın devamlılığını sağlar, havayı temizler, nemlendirir.

8. İnsanlar doğal mirası korumak için neler yapabilir?
CEVAP: Öncelikle birey olarak doğa için elimizden gelen çabayı göstermeli, yeşil teknolojiler kullanarak çevreyi korumalı, çevreyi kirletenler uyarılmalı, bununla ilgili yasalar hakkında bilgi sahibi olunmalıdır.

9. Teknoloji ve sanayileşme ile meydana gelen çevre kirliliğine yönelik hangi çalışmalar yürütülmektedir?
CEVAP: Uluslar arası çevre örgütleri çeşitli kampanyalar düzenlemektedir. Ülkeler bununla ilgili yasalar çıkartmakta ve uymayanlara cezai işlem uygulamaktadır. Ayrıca milli park ilan ederek doğal mirasın korunmasına katkı sağlamaktadır.

Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplandırınız.

1. Aşağıdakilerden hangisi sınırlı doğal kaynaklar arasında yer almaz?
E. Rüzgâr

2. Aşağıdakilerden hangisi çevre eğitiminin amaçlarından değildir?
E. Çevrenin tahrip edilmesi

3. Aşağıdakilerden hangisi yeryüzünde nesli tükenmekte olan hayvanlardan biri değildir?
C. Develer

4. Aşağıda verilenlerden hangisi Türkiye’nin doğal miras alanları içinde yer almaz?
E. Efes Antik Kenti

5. Ekosistemi korumak için aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğru değildir?
E. Yabani hayvanları yok etmek

6. Hızlı nüfus artışına paralel olarak ekosistemdeki işleyişin bozulmasında aşağıdakilerden hangisi
etkili olmamıştır?
E. Tükenmeyen enerji kaynaklarının kullanımının artması

7. Aşağıdaki enerji kaynaklarından hangisinin çevre üzerinde daha fazla olumsuz etki yaptığı
söylenebilir?
D. Petrol

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun ifadelerle tamamlayınız.

1. Ağaçlandırma ile ilgili çalışan kurumlar TEMA ve Çevre Vakfı dır.
2. Ekosisteme zarar vermemek için yenilenebilir enerji kaynaklarını tercih etmeliyiz.
3. Ormanlar ve deniz ürünleri canlı doğal kaynakları içinde sayılır.
4. Doğal kaynakların hızla tükenmesine karşılık insanların alternatif kaynaklar bulması gerekmektedir.

Aşağıdaki ifadelerden doğru olanlarına D, yanlış olanların yanına Y harfini yazınız.

(D) 1. Galapagos'daki su altı yaşamı Ekvator’dan ve Güney Amerika'dan gelen akıntıların kesişme noktasında
olduğu için çok zengindir.
(Y) 2. Ormanlar su ekosistemini düzenler ve taşkınları artırır.
(Y) 3. Türkiye tatlı su kaynakları bakımından kendine yetebilen bir ülkedir.
(D) 4. Madenler cansız doğal kaynaklar içinde yer alır.
(D) 5. Az gelişmiş ülkelerde doğal kaynak kullanımından meydana gelen ekolojik sorunlar fazladır.
(D) 6. Şehirleşme birçok canlı türünün yok olmasına neden olmaktadır.
(Y) 7. Hızlı nüfus artışı doğal dengenin korunmasında önemli bir etkiye sahiptir.

Aşağıdaki tabloda dünya miras lisetesinde yer alan doğal zenginliklerinden bazıları gösterilmiştir.
İnternet araştırması yaparak bu doğal mirasların özelliklerini yazınız.

Pamukkale/Türkiye

Denizli'de sıcak su kaynaklarının etkisiyle oluşmuş bir milli parktır. Kireç basamaklar üzerinde çökerek bembeyaz bir görüntü kazandırmıştır. Aynı zamanda çevresindeki kaplıcalarla sağlık turizmi açısından zengindir.

Demavad Dağı/İran

İran mitolojisinde de geçen volkanik bir dağ. Çevresindeki sıcak su kaynakları turizm için kullanılır. Ayrıca dağcılar tarafından tercih edilir. Vahşi keçiler, kırmızı koyun, leopar gibi birbirinden değişik yüzlerce türe ev sahipliği yapar.

Purnululu Doğal Parkı/Avustralya

Batı Avustralya'da yer alan bu milli park adını Aborjinlerden alır. Karstik bir arazi üzerinde çok farklı yer şekilleri oluşmuştur. Bu görünümü sağlayan kil, demir, demir - oksit ve bakterilerdir.

Monte San Giorgia/İsviçre

Bir zamanlar Tetis Denizi içinde kalan bu yer Triyas Döneminden kalma yüzlerce fosil çeşidi barındıran bir doğa harikası. Adını buradaki bir volkanik dağdan alıyor.

Matobo Tepeleri/Zimbabwe

Zengin bir flora ve faunaya sahip. Zengin bir biyoçeşitlilik, 175 kuş, 88 memeli, 39 yılan ve 16 balık türü bulunuyor. Bunlar içerisinde gergedan, antilop, leopar, zürafa, zebra ve deve kuşu bulunuyor.

Yapılan Yorumlar

gaye turgut
gaye turgut10 Mayıs 2015

Cok tesekkurler bana yardimci oldugunuz icin

Deniz Eker Germanotta
Deniz Eker Germanotta16 Mayıs 2016

Çoktan seçmeli sorularda 4.sorunun cevabı yanlış "doğal miras alanları" diyo efes antik kenti beşeri miraslarımızdan yani cevap E.

Kasim eser
Kasim eser22 Mayıs 2016

Tesekurler

murat
murat01 Haziran 2016

deniz eker sruyu doğru oku yer almaz diyo

esmak
esmak24 Mart 2017

sayfa 150 ,151 ve 181 sayfalarının çözümleri lütfen

sümbül
sümbül17 Nisan 2017

Cevaplar yeterli ve çok güzel. Teşekkür ederim ♥

elif
elif01 Ocak 2018

teşekkürler

beennn
beennn22 Mart 2018

Sayfa 184 cevap anahtarı

Yorum Yapın

Güvenlik Kodu
Coğafya Tarih Sitesi Matematik Sorusu Türkçe Sitesi