16/01/2014 19:52

ü  Yerleşmelerin en küçük birimi meskendir.

ü  Meskenler, İnsanların çalışma, barınma, korunma gibi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yapılmış tüm yapıları kapsar.

ü  Meskenler bulundukları doğal çevrenin izlerini taşır. Meskenlerde kullanılan malzeme türü ve yapı özellikleri doğal çevre özelliklerini taşır.

ü  Doğal çevrenin izlerini taşıyan meskenlere daha çok kırsal kesimde rastlanır.

 

1. Ahşap Meskenler

ü  Ağaç malzeme (tahta, kereste, kalas) kullanılarak inşa edilen evlerdir.

ü  Duvarlar ince, pencereler geniş, çatılar kiremit kaplı ve fazla eğimli, birkaç katlıdır.

ü  Başta Karadeniz olmak üzere, Ege ve Akdeniz’de ormanların içinde ve kenarlarında yer alan kırsal kesimde evlerin çoğu ahşaptır.

ü  Ahşap evlerin en bilindik eklentisi evin biraz uzağına yapılan ve yerden yüksekte ahşap ayaklarla yere tutunan serendirdir.

 

2. Toprak Meskenler

ü  Kurak ve yarı kurak iklime sahip İç, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde kır yerleşmelerinin çoğunda görülür.

ü  Duvarlarının kalın olması yazın sıcağın, kışın soğuğun içeriye fazla girmesini engeller.

ü  Sel ve depremlere karşı dayanıksız olup aşırı yağışlarda yıkılma tehlikesi vardır.

ü  Damları genellikle düzdür. Yazın uyuma amaçlı da kullanılabilir. Harran evlerinin çatısı koni şekillidir.

 

v  Ülkemizdeki en yaygın mesken tipi toprak evlerin biraz gelişmişi olan kerpiç evlerdir.

v  Killi toprak samanla karıştırılıp kurutularak kerpiç elde edilir ve duvar örmede kullanılır.

 

3. Taş Meskenler

ü  Ülkemizin hemen her yöresinde eskiden beridir yaygın olarak kullanılan yapı malzemesidir.

ü  Genellikle yüksek dağ ve yaylalarda görülür.

ü  Taşın cinsi bölgeye göre değişebilir. Akdeniz’de kalker, İç ve Doğu Anadolu’da Andezit ve Bazalt, Nevşehir çevresinde volkan tüfü.

ü  Damları genellikle düzdür.

 

4. Çadırlar (Göçebe Evler)

ü  Yün, keçi kılı, keçe ve deve tüyünden yapılırlar.

ü  Genellikle hayvancılıkla uğraşan göçebe ve yarı göçebe çobanların barınağıdır.

ü  Başta Akdeniz olmak üzere Doğu, Güneydoğu Anadolu’da görülür.

 

5. Meskenlerde Kullanılan Diğer Yapı Malzemeleri

ü  Briket: Linyit, kömür ve katran tozunun yüksek basınç altında sıkıştırılması ile oluşur. Köy ve beldelerde yaygındır.

ü  Tuğla: Balçığın kalıplara dökülüp kurutulmasıyla oluşur.

ü  Prefabrik: Duvar, çatı, kapı, pencere gibi evin temel öğeleri fabrikalarda üretilir ve kolaylıkla monte edilerek bina yapımı tamamlanır.

ü  Betonarme: Demir ve çimento yardımıyla oluşturulan yapı tipidir. Şehirlerimizde yaygındır.

 

 

Yapılan Yorumlar

çağla
çağla24 Şubat 2016

mesken tipleri ile ilgili soru var mı

miThunTR
miThunTR14 Mart 2018

sAğOlUn byler

Adamın biri
Adamın biri07 Ocak 2019

Çok faydali

Derya
Derya10 Mayıs 2019

Kerpic mesken tipi ulkemizde en fazla hangi bolgede gorulur

GİGACHAD
GİGACHAD30 Ekim 2022

DAHA AYRINTILI OLABİLİRDİ.

Yorum Yapın

Güvenlik Kodu
Coğafya Tarih Sitesi Matematik Sorusu Türkçe Sitesi