1. Gecekondulaşma

 Kırsal kesimden büyük kentlere göç eden nüfusun kaçak olarak inşa ettikleri evlere gecekondu denir.

Büyük kentlere göç eden kırsal nüfusun, kamunun veya özel kişilerin mülkiyetinde bulunan arsalarda kaçak olarak yaptığı sağlık ve imar koşullarına uymayan konuta gecekondu denir.

 

2. Çevresel Sorunlar

Hava Kirliliği: Fabrikalarda, evlerde ve motorlu taşıtlarda kullanılan fosil yakıtların yanması sonucunda havaya zehirli gazlar karışmaktadır.

 

Su Kirliliği: Sanayi ve evsel atıklar ile kimyasal kirleticiler sularımızı kirletmektedir.

 

Ses (Gürültü) Kirliliği: Taşıtlardan, evde, işte ve sokakta kullanılan çeşitli makinelerden yayılan yüksek düzeydeki sesler gürültü kirliliğine yol açar.

 

 

3. Sosyal Sorunlar

 

Kırsal kesimdeki sıcak aile ortamları yerini soğuk, geçici ilişkilere bırakır. İnsanlar giderek yalnızlaşır.

 

4. Yanlış Arazi Kullanımı

Şehirler verimli arazilere doğru genişlemekte, bu araziler üzerine ulaşım olanakları kolay olduğu için sanayi tesisleri kurulmakta.

Bu durum oluşması için binlerce yıl gereken orman ve verimli tarım arazilerinin tahribatına yol açmaktadır.

Yapılan Yorumlar

Henüz kimse yorum yapmamış.

Bu sayfada yer alan bilgilerle ilgili sorularınızı sorabilir, eleştiri ve önerilerde bulunabilirsiniz. Yeni bilgiler ekleyerek sayfanın gelişmesine katkıda bulunabilirsiniz.

Yorum Yapın

Güvenlik Kodu
Coğafya Tarih Sitesi Matematik Sorusu Türkçe Sitesi