ü  Türkiye çok çeşitli birincil enerji kaynaklarına sahip bir ülkedir.

ü  Türkiye’de taşkömürü, linyit, asfalsit, ham petrol, doğal gaz, uranyum ve toryum gibi fosil kaynak rezervleri ile,

ü  Hidroelektrik enerji, jeotermal enerji, güneş enerjisi,dalga enerjisi, biyomas (Biyokütle) enerji gibi tükenmez kaynak potansiyelleri bulunmaktadır.

ü  Türkiye’nin, dünyada halen yoğun olarak kullanılan fosil kaynakların, özellikle petrol ve doğalgazın görünür rezervleri yeterli düzeyde değildir.

ü  Kömür, jeotermal ve hidrolik enerji rezerv ve potansiyeli ise dünya kaynak varlığının %1’i civarındadır.

 

 

Başlıca Enerji Kaynaklarımız

 

1. Taş Kömürü

ü  1. Jeolojik Zaman’da oluşmuş bir kömür türüdür.

ü  Kalorisi yüksek olduğundan genellikle Demir-Çelik Fabrikalarında yakıt olarak kullanılır.

ü  Türkiye’deki taşkömürünün büyük bir bölümü Ereğli ve Karabük’te ki demir-çelik fabrikalarında, geri kalanı ise Çatalağzı Termik Santrali’nde elektrik üretiminde kullanılır.


2. Linyit

ü  Taşkömürüne göre kalorisi daha düşük olan linyit kömürü, 3. Jeolojik Zamanda (Tersiyer) oluşmuş bir kömürdür.

ü  Türkiye Linyit yatakları bakımından oldukça zengindir.

ü  Linyit genellikle elektrik üretiminde (Termik Santraller) kullanılır.

ü  Ayrıca sanayide ve konutların ısıtılmasında da kullanılır.

 

Linyitle Çalışan Başlıca Termik Santrallerimiz:

o    Manisa (SOMA)

o    Kütahya (SEYİTÖMER, TUNÇBİLEK)

o    Muğla (YATAĞAN)

o    Kahramanmaraş (AFŞİN-ELBİSTAN)

o    Ankara (ÇAYIRHAN)

o    Bursa (ORHANELİ)

 

3. Petrol

ü  Çok önemli bir enerji kaynağı ve Petro-Kimya Sanayinin ham maddesidir.

ü  Günümüzde uğruna savaşların çıktığı bir enerji kaynağıdır.

ü  Büyük ölçüde 3. Jeolojik Zaman’da oluşmuştur.

ü  Ülkemizden çıkarılan ham petrol, yıllık petrol ihtiyacımızın yalnızca %10 unu karşılar. İthalat ürünlerimizdendir.

 

4. Doğal Gaz

ü  Organik kökenli yanıcı bir madde olan doğal gaz, petrol rezervlerinin çevresinden çıkarılır.

ü  Diğer fosil yakıtlara oranla çevre kirliliğine daha az neden olur.

ü  Doğal Gaz: Termik Santrallerde, Konutların Isıtılmasında ve Sanayide kullanılmaktadır.

ü  2006 yılında elektrik üretimimizin %44 ü doğalgazdan elde edilmiştir.

ü  Yıllık doğal gaz tüketimimiz 10 milyar m³ tür. Ancak yerli kaynaklardan bunun sadece 250–750 milyon m³ ü karşılanabilmektedir.

ü  En çok doğal gaz ithal ettiğimiz ülke Rusya’dır.

 

5. Hidroelektrik Enerjisi

ü  En temiz enerji kaynağıdır.

ü  Türkiye, Rusya ve Norveç’ten sonra Avrupa kıtasında hidroelektrik potansiyeli bakımından 3. sıradadır.

ü  2006 yılı elektrik üretimimizin % 28 i HES’ ler den elde edilmiştir.

ü  Türkiye mevcut hidro elektrik potansiyelinin %32 sini kullanmaktadır.


6. Rüzgar Gücü

ü  Çevreyi kirletmeyen ve tükenmeyen bir enerji kaynağıdır.

ü  Bu özellikleri nedeniyle son yıllarda kullanımı artırılmaya çalışılmaktadır.

ü  Ancak pahalı bir yatırım gerektirmeleri nedeniyle ülkemizde rüzgar gücüyle çalışan santral yok denecek kadar azdır.

ü  Bu santrallerin ilki 1998 yılında İzmir (Çeşme – Alaçatı Beldesi) de kurulmuştur.

 

7. Güneş Enerjisi

ü  Temiz ve tükenmeyen enerji kaynakları içinde önemli bir yere sahiptir.

ü  Birçok bölgemizde; güneşli gün sayısı ve güneşlenme süresi yeterli düzeydedir.

ü  Ülkemizde güneş enerjisi, Isınma ve sıcak su elde etmekte kullanılmaktadır.

ü  Son yıllarda güneş enerjisi ile çalışan otomobillerin geliştirilmesi çalışmalarına hız verilmiştir.

ü  Güneş enerjisi için en uygun bölgemiz Güneydoğu Anadolu Bölgesi, sonrasında Akdeniz Bölgesi'dir.

 

Güneş Enerjisinin Avantajları:

o    Doğrudan güneş enerjisini kullanır,

o    Doğal ısıtma ve soğutma sistemleri kullanarak binaların  gereksiz ve aşırı ticari enerji tüketimlerini önler,

o    Çevre değerlerini korur, Çevreye verilen zararları en aza indirir,

o    Doğal ve sağlığa zararsızdır…

 

8. Jeotermal Enerji

Jeotermal Kaynaklar Şu Amaçlarla Kullanılır:

ü  Elektrik enerjisi üretimi

ü  Merkezi ısıtma, soğutma, sera ısıtması vb.

ü  Kimyasal madde ve mineral üretimi. Karbondioksit, gübre, lityum, ağır su, hidrojen.

ü  Kaplıca amaçlı kullanım (termal turizm)

ü  Düşük sıcaklıklarda kültür balıkçılığı

ü  Mineralli su olarak içmede kullanılır.


9. Nükleer Enerji

ü  Uranyum ve Toryum gibi radyoaktif minerallerin atomlarının parçalanmasıyla açığa çıkan enerjiye nükleer ( atom ) enerji adı verilir.

ü  Türkiye toryum madenleri bakımından dünyada 2. sırada yer almaktadır. ( Eskişehir – Sivrihisar )

ü  Ülkemizde nükleer santral bulunmamaktadır.

ü  Ancak Mersin (Akkuyu) ve Sinop’a nükleer santral yapılması planlanmaktadır.

 

 

Yapılan Yorumlar

BERAT ERAT
BERAT ERAT
29 Mart 2018
çok teşekkür ederim ödevime yardımcı oldu
vuslat
vuslat
02 Mayıs 2018
cok teşekkürler

Yorum Yapın

Adınız:
Mesajınız:
 
© 2015 Coğrafya Sitesi
Coğrafya