Ülkemizde ilk nüfus sayımı 1927 yılında yapılmıştır. 2007 yılından itibaren De Jure (adrese dayalı) sayım yapılmaya başlanmıştır. Bu sayımlar ile nüfus hakkında çeşitli bilgiler edinilmektedir.

 

1. Yaş Dağılımı

 

0 – 14 yaş grubu arasındaki nüfusun payı fazladır. Bu genç bir nüfusa sahip olduğumuzu gösterir.

 

Nüfusun yaş ortalaması 28’dir. Bu sayının son yıllarda artışta olduğu görülür. Bu durum nüfusun yaşlanmakta olduğunu gösterir.

 

Nüfus piramidimiz gelişmekte olan ülke piramididir.

 

2. Cinsiyet Dağılımı

 

1945’e kadar kadın nüfus daha fazla iken bu yıldan sonra erkek nüfus daha fazla olmuştur.

 

Cinsiyet dağılımına etki eden faktörler: Doğumlar (eşit), Savaşlar (Cumhuriyetin ilk yıllarında erkek nüfus az olmasının sebebidir) ve Göçler (Göç veren yerde kadın, alan yerde erkek nüfusu fazladır).

 

3. Sektörel Dağılım

 

14 – 65 yaş arası nüfus aktif nüfus ile ifade edilir. Çalışan nüfus içinde erkeklerin oranı kadınların iki katına yakındır.

 

1955 yılından itibaren çalışan nüfus oranı sürekli azalma eğilimindedir. Bu durum işsizliğin giderek arttığını göstermektedir.

 

Yıllar

Tarım

Sanayi

Hizmet

1955

%78

%8

%14

1985

%59

%15

%26

2000

%48

%14

%38

1927 yılında %80 tarım sektöründe çalışırken bu oran 2000 yılında %48’e düştüğü görülmektedir.

 

4. Okur – Yazar Oranı

 

1935’de %20 okur yazara sahipken günümüzde bu oran erkeklerde %94, kadınlarda %80’e yükselmiştir.

 

5. Kır ve Kent Nüfusu Dağılışı

 

1927’de nüfusun %80 i kırlarda yaşarken günümüzde %70’i şehirlerde yaşamaktadır. Bu süreçte şehirleşme oranı ve kırdan kente göç sürekli artmıştır.

 

6. Nüfus Artış Hızı

 

1945 yılından sonra nüfus artış hızı çok fazla artmıştır. Bu artış 2000’li yıllarda hızla azalmaya başlamıştır.

 

7. Bağımlı Nüfus Oranı

Çalışmayan nüfus oranıdır. Bağımlı nüfus 1970’lerden sonra giderek artmaya başlamıştır.

8. Ortalama Yaşam Süresi

Cumhuriyetin ilk yıllarında yaklaşık 40 yaş olan ortalama yaşam süresi 2012 itibariyle 75 yaşa yükselmiştir. Sağlık koşullarındaki iyileşmeye ve gelişmeye bağlı olarak giderek artmaktadır.

Yapılan Yorumlar

Henüz kimse yorum yapmamış.

Bu sayfada yer alan bilgilerle ilgili sorularınızı sorabilir, eleştiri ve önerilerde bulunabilirsiniz. Yeni bilgiler ekleyerek sayfanın gelişmesine katkıda bulunabilirsiniz.

Yorum Yapın

Güvenlik Kodu
Coğafya Tarih Sitesi Matematik Sorusu Türkçe Sitesi