23/04/2015 16:14
Aşağıdakilerden hangisi plansız büyüyen kentlerin bir özelliği değildir?
A) Hava, yer ve su kirliliği
B) Otopark sorunu
C) Yeşil alanların azlığı
D) Trafik (ulaşım) sorunu
E) Sanayide iş gücü sorunu

Sorunun Cevabı

23/04/2015 21:59
Bir yerleşim yerinde sanayi tesisleri kurulursa burası dışarıdan göç alır. Çünkü işçi ihtiyacı vardır.

Artan nüfusla birlikte çıkan çöp miktarı artar, gecekondulaşma yaşanır ve bu durum çevre kirliliğini arttırır. Yeterli şehir planlaması yapılmadıysa ulaşım yetersiz kalacağı gibi orman, tarım arazisi ve yeşil alanlar da şehirleşme tehditi altında kalır. Kısaca A, B, C ve D seçenekleri plansız şehirleşmede görülebilen durumlardır.

Ancak E seçeneğinde belirtilen iş gücü sorunu plansız büyüyen bir şehrin sorunu değildir. Plansızlık zaten buradaki iş olanaklarının fazlalığı sonucu şehrin göç almasından kaynaklıdır.

bknz. Şehirleşme - Sanayi - Göç İlişkisi

Yapılan Yorumlar

Henüz kimse yorum yapmamış.

Bu sayfada yer alan bilgilerle ilgili sorularınızı sorabilir, eleştiri ve önerilerde bulunabilirsiniz. Yeni bilgiler ekleyerek sayfanın gelişmesine katkıda bulunabilirsiniz.

Yorum Yapın

Güvenlik Kodu
Tarih Sitesi Matematik Sorusu