12.sınf cografya kitabı 111- 113

Sorunun Cevabı

18/04/2015 13:17
Aşağıdaki soruları cevaplandırınız.

1. Fotoğraftaki evler nerede yaygın olarak görülür?
Şanlıurfa - Harran evleri

2. Türkiye’nin dünyaca ilgi çeken doğal güzellikleri nelerdir?
Pamukkale (Denizli) travertenleri, Ürgüp - Göreme (Nevşehir) peribacaları, Manavgat (Antalya) şelalesi

3. Türkiye’nin dünyada tanıtımını sağlamak için neler yapılmalıdır?
Televizyon reklamları yapılabilir, uluslar arası fuarlar düzenlenebilir ya da bu tarz fuarlara katılabilir, yurt dışında turizm büroları açılabilir.

4. İstanbul’un Türkiye’nin en tanınmış şehri olmasında hangi özellikleri etkili olmuştur?
Bizans ve Osmanlı İmparatorluğu'nun başkenti olması tarihi güzelliklerini arttırmıştır. Sahip olduğu doğal güzellikler, İstanbul boğazı, çevresindeki adalar, nüfusunun 15 milyonu geçmiş olması gibi özellikler etkili olmuştur.

5.Tarihî yapıların ülkemizin her bölgesinde bulunmasını nasıl açıklayabilirsiniz?
Türkiye, uygarlıklar beşiğidir. Hemen hemen her yöresinde belli uygarlıklara ait eserler bulunmaktadır. Çok eski çağlardan bu yana yerleşim yeri olması sahip olduğu tarihi güzellikleri arttırmıştır.

Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.

1. Aşağıdakilerden hangisi, ülkemizdeki turizm faaliyetleri içerisinde en önemli paya sahiptir?
A) Termal turizmi
B) Deniz turizmi
C) Kayak turizmi
D) Tarihî eser turizmi
E) İnanç turizmi

Cevap "C" Deniz turizmi

2. Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde turizmi geliştirmeye yönelik faaliyetlerden değildir?
A) Turizmi tüm yıla yayarak çeşitlendirmek
B) Uluslararası fuarlarda tanıtım etkinliklerine ağırlık vermek
C) Turistik tesislerin sayısını ve kapasitesini artırmak
D) Doğal güzelliklere sahip yerleri yerleşmeye açmak
E) Ülkemize gelen turistlerin alışveriş olanaklarını artırmak

Cevap "D" Doğal güzelliklere sahip yerleri yerleşmeye açmak

3. Aşağıda bazı kentler ile buralarda gelişen turizm etkinliği verilmiştir. Bu eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
A) Antalya - Deniz turizmi
B) Erzurum - Kayak turizmi
C) Yalova - Kış turizmi
D) İstanbul - Kültür turizmi
E) Trabzon - Yayla turizmi

Cevap "C" Yalova - Kış turizmi

4. Aşağıdakilerden hangisi turizm faaliyetlerinin geliştiği bir yerde turizme bağlı olarak gelişecek ekonomik faaliyetlerden değildir?
A) Sanayi
B) Ulaşım
C) Ticaret
D) Haberleşme
E) Sosyokültürel faaliyetler

Cevap "A" Sanayi

5. I.Yaz turizmi gelişmiştir.
II.En yağışlı mevsim kıştır.
III.Engebeli arazilerden oluşur.
Yukarıda verilen özellikler aşağıda verilen yörelerden hangisine aittir?
A) Manisa
B) Muğla
C) Uşak
D) Afyonkarahisar
E) Kütahya

Cevap "B" Muğla

6. Ürgüp-Göreme’de gelişme gösteren turizm faaliyeti ile aşağıdakilerden hangisi benzerlik gösterir?
A) Antalya-Kaş
B) Denizli-Pamukkale
C) Aydın-Kuşadası
D) Çanakkale-Truva
E) Kars-Sarıkamış

Cevap "D" Çanakkale-Truva

7. Aşağıdaki merkezlerden hangisinde turizm etkinliği diğerlerinden farklı bir nedene dayanır?
A) Marmaris B) Erzurum C) Kuşadası D) Alanya E) Çeşme

Cevap "B" Erzurum

8. Türkiye’de turizimin gelişmesinde aşağıdakilerden hangisinin bir katkısı yoktur?
A) Turistik değerlerin tanıtımının artmasının
B) Turistik tesis sayısının artmasının
C) Dış ticaret açığının artmasının
D) Ucuz tatil olanaklarının bulunmasının
E) Turizm alanındaki etkinliklerin artmasının

Cevap "C" Dış ticaret açığının artmasının

9. Bir ülkenin doğal ve tarihî güzellikler bakımından zengin olması aşağıdakilerden hangisinin gelişmesine katkı sağlar?
A) Sanayinin gelişmesine
B) Nüfusunun artmasına
C) Göç almasına
D) Turizm faaliyetlerinin gelişmesine
E) Kentlerin büyümesine

Cevap "D" Turizm faaliyetlerinin gelişmesine

10. Aşağıdaki şehirlerimizden hangisi tarihî taş evleriyle dikkat çekmektedir?
A) Mardin
B) Trabzon
C) İstanbul
D) Konya
E) Antalya

Cevap "A" Mardin

Deniz turizminin yeterince gelişememesinde;
I. İklim şartları
II. Tabii bitki örtüsü
III. Doğal plajlarının azlığı
IV. Göllerin azlığı
gibi faktörlerden hangi ikisi daha çok etkilidir.
A) l ve ll B) ll ve llI C) l ve lll D) ll ve lV E) lll ve lV

Cevap "C" I ve III

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun ifadelerle tamamlayınız.

1. Kapadokya turizm bölgesi Nevşehir sınırları içinde bulunur.
2. Adıyaman şehri Nemrut Heykelleri ile tanınmıştır.
3. İzmir şehri Efes, Milet, Selçuk gibi antik kentlere sahiptir.
4. Trabzon’da bulunan Sümela Manastırı kayalıklara kurulmuş önemli bir tarihi merkezdir.
5. Denizli’de bulunan Pamukkale şifalı sularıyla ve eşsiz bembeyaz görüntüsüyle birçok turisti çekmektedir.
6. Antalya’da Karain, Dim, Damlataş mağaraları önemli turistik yerler arasında yer alır.
7. Türkiye'de turizmle ilgili resmi bütün işleri yürüten ve politikaları belirleyen Kültür ve Turizm Bakanlığı.

Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y harfini yazınız.

1. (D) Anadolu’da farklı medeniyetlerin yaşaması tarihi zenginliği artırmıştır.
2. (D) Türkiye’de yerşekillerinin çeşitli olması alternatif sporların turizm faaliyeti olarak yapılmasını sağlamıştır.
3. (D) Türkiye dünyanın en çok turist çeken ilk 10 ülkesi içinde yer almaktadır..
4. (Y) Türkiye’de inanç turizmi faaliyetleri gelişme göstermemiştir.
5. (D) Ülkemizde turizm faaliyetleri en fazla kıyı kesiminde gelişmiştir.
6. (D) Turizm en az harcamayla en fazla gelir getiren sektördür.

Yapılan Yorumlar

Henüz kimse yorum yapmamış.

Bu sayfada yer alan bilgilerle ilgili sorularınızı sorabilir, eleştiri ve önerilerde bulunabilirsiniz. Yeni bilgiler ekleyerek sayfanın gelişmesine katkıda bulunabilirsiniz.

Yorum Yapın

Güvenlik Kodu
Tarih Sitesi Matematik Sorusu Türkçe Sitesi