08/09/2013 17:16

            Bir ülkenin nüfus özelliklerini gösteren çizimlere nüfus piramitleri denir. Yatay eksende kişi sayısı ya da oranı, dikey eksende ise yaş grupları bulunur.

 

 

 Piramitlerin Yorumlaması

 

1. Çocuk, Olgun ve Yaşlı nüfus hakkında bilgi verir.

ü  Çocuk Nüfus, 0 – 14 yaş grubu

ü  Olgun (Yetişkin) Nüfus, 15-64 yaş grubu

ü  Yaşlı Nüfus, 64+ yaş grubu

 

 

 2. Doğum ve ölüm oranları hakkında bilgi verir.

ü  Pozitif Piramit, her dönem, bir önceki döneme göre daha fazla doğum yaşanmıştır (gelişmemiş ülke).

ü  Durağan Piramit, her dönem, önceki döneme yakın doğum yaşanmıştır (gelişmiş ülke).

ü  Negatif Piramit, her dönem, önceki dönemden daha az doğum yaşanmıştır.

 

 

3. Ülkelerin gelişmişlik düzeyi hakkında bilgi verir.

 

 a. Gelişmemiş Ülke Piramitleri

ü  Pozitif piramitlerdir.

ü  Yüksek doğum ve ölüm oranı görülür.

ü  Ortalama yaşam süresi kısadır.

ü  Çocuk nüfusun, toplam nüfus içindeki payı çok fazladır.

ü  Yaşlı nüfusun payı azdır.

ü  Örnek ülkeler: Somali, Nijerya, Bangladeş

 

b. Gelişmekte Olan Ülke Piramitleri

ü  Durağan piramitlerdir.

ü  Doğum ve ölüm oranları azalmıştır.

ü  Ortalama yaşam süresi gelişmemiş ülkelerden fazladır.

ü  Çocuk nüfus payı azalmaktadır, orta ve yaşlı nüfusun payı aynı kalmıştır.

ü  Örnek ülkeler: Türkiye, Arjantin, İran.

 

c. Gelişmiş Ülke Piramitleri

ü  Negatif piramitlerdir.

ü  Doğum ve ölüm oranları çok düşüktür.

ü  Ortalama yaşam süresi fazladır.

ü  Çocuk nüfusun toplam nüfustaki payı azdır.

ü  Orta yaş ve yaşlı nüfusu payı fazladır.

ü  Örnek ülkeler: İngiltere, Rusya, Hollanda, Japonya.

 

 d. Nüfusu Artan Gelişmiş Ülke Piramitleri

ü  Kompleks (karma) piramitlerdir.

ü  Nüfus azalma eğilimindeyken artmaya başlamıştır.

ü  Örnek ülkeler: ABD, Kanada.

 

 

4. Göçler hakkında bilgi verir.

ü  Göç veren merkezlerde kadın nüfus fazladır.

ü  Göç alan merkezlerde erkek nüfus fazladır.

 

 5. Kentlerin fonksiyonları hakkında bilgi verir.

ü  Askeri kentlerde 20-24 yaş arası erkek nüfus fazladır.

ü  Eğitim şehirlerinde 16-24 yaş arası kadın – erkek nüfus fazladır.

 

6. Kıtlık ve Savaş Yılları hakkında bilgi verir.

ü  Yüksek ölüm oranları, piramit şekillerinde bozulmaya neden olur.

ü  Örneğin 1935 yılı Türkiye nüfus piramidinde Balkan ve Kurtuluş Savaşlarındaki nüfus kaybı görülebilir.

 

7. Uygulamaya konulan Nüfus Politikaları hakkında bilgi verir.

ü  Çin’de son 20 yıldır uygulanan zorunlu tek çocuk politikası ile piramit tabanı (0-19 yaş grubu) daralmaya uğramıştır.

 

Yapılan Yorumlar

Furkan
Furkan04 Aralık 2013

Merhaba. Ben nüfus piramitleri ile ilgili performans ödevi yapıyorum çok işime yaradı harcadığınız emek için teşekkürler.

büşra çiftçi
büşra çiftçi11 Nisan 2014

cok teşşekkürler

asd
asd08 Ekim 2014

çok tşk

Yorum Yapın

Güvenlik Kodu
Coğafya Tarih Sitesi Matematik Sorusu Türkçe Sitesi