20/02/2014 22:17

1. İç Göçler

 

a. Mevsimlik Göçler

Tarıma, turizme ve yaylacılığa dayalı geçici nüfus hareketleridir.


b. Daimi Göçler

Kırdan kıra, kırdan kente, kentten kıra, kentten kente sürekli olarak yerleşme amaçlı yapılan göçlerdir.

 

Türkiye’de göç veren bölgeler: Karadeniz ve Doğu Anadolu Bölgeleri

Türkiye’de en fazla göç veren iller: Ardahan, Bartın, Sinop, Siirt.

Türkiye’de göç alan bölgeler: Marmara ve Ege Bölgeleri.

Türkiye’de en fazla göç alan iller: İstanbul, Antalya, Tekirdağ, Ankara, İzmir, Muğla.

 

2. Dış Göçler

 

a. Yurtdışından Türkiye’ye Doğru

Kendi ülkesindeki baskı, savaş, şiddet olaylarından kaçan kişiler ile Balkanlardan gelen göçmenleri kapsar.

 

b. Türkiye’den Yurtdışına Doğru

İş göçü (Almanya ve diğer Avrupa ülkeleri) ve Beyin Göçü (Amerika ve diğer gelişmiş ülkelere) olarak incelenebilir. İlk yurtdışı göçler 1960 yılında Almanya’ya doğru yapılmıştır.

 

Türkiye’de Göçlerin Sonuçları

a. İç Göçlerin Sonuçları

Kırsal alanda üretimin azalması.

Ülke nüfusunun dengesiz dağılması.

Çarpık kentleşme olgusu.

Sanayi tesislerinin kentin içinde kalması.

Konut açığının artması.

Çevre sorunlarının artması.

Altyapı ve trafik sorunlarının ortaya çıkması.

Eğitim ve sağlık hizmetlerinin yetersiz kalması.

Kültürel problemler.

İşsizliğin artması.


b. Dış Göçlerin Sonuçları

Göç veren ülkede nüfus azalır.

Kültürel etkileşim artar.

Göçle giden insanlar ülkelerine döviz katkısında bulunurlar.

Ekonomik ve kültürel değişim hızlanır.

Beyin göçü veren ülkeler eğitimli bireylerini kaybeder.

Yapılan Yorumlar

Henüz kimse yorum yapmamış.

Bu sayfada yer alan bilgilerle ilgili sorularınızı sorabilir, eleştiri ve önerilerde bulunabilirsiniz. Yeni bilgiler ekleyerek sayfanın gelişmesine katkıda bulunabilirsiniz.

Yorum Yapın

Güvenlik Kodu
Coğafya Tarih Sitesi Matematik Sorusu Türkçe Sitesi