ü  Yerleşmelerin en küçük birimi meskendir.

ü  Meskenler, İnsanların çalışma, barınma, korunma gibi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yapılmış tüm yapıları kapsar.

ü  Meskenler bulundukları doğal çevrenin izlerini taşır. Meskenlerde kullanılan malzeme türü ve yapı özellikleri doğal çevre özelliklerini taşır.

ü  Doğal çevrenin izlerini taşıyan meskenlere daha çok kırsal kesimde rastlanır.

 

1. Ahşap Meskenler

ü  Ağaç malzeme (tahta, kereste, kalas) kullanılarak inşa edilen evlerdir.

ü  Duvarlar ince, pencereler geniş, çatılar kiremit kaplı ve fazla eğimli, birkaç katlıdır.

ü  Başta Karadeniz olmak üzere, Ege ve Akdeniz’de ormanların içinde ve kenarlarında yer alan kırsal kesimde evlerin çoğu ahşaptır.

ü  Ahşap evlerin en bilindik eklentisi evin biraz uzağına yapılan ve yerden yüksekte ahşap ayaklarla yere tutunan serendirdir.

 

2. Toprak Meskenler

ü  Kurak ve yarı kurak iklime sahip İç, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde kır yerleşmelerinin çoğunda görülür.

ü  Duvarlarının kalın olması yazın sıcağın, kışın soğuğun içeriye fazla girmesini engeller.

ü  Sel ve depremlere karşı dayanıksız olup aşırı yağışlarda yıkılma tehlikesi vardır.

ü  Damları genellikle düzdür. Yazın uyuma amaçlı da kullanılabilir. Harran evlerinin çatısı koni şekillidir.

 

v  Ülkemizdeki en yaygın mesken tipi toprak evlerin biraz gelişmişi olan kerpiç evlerdir.

v  Killi toprak samanla karıştırılıp kurutularak kerpiç elde edilir ve duvar örmede kullanılır.

 

3. Taş Meskenler

ü  Ülkemizin hemen her yöresinde eskiden beridir yaygın olarak kullanılan yapı malzemesidir.

ü  Genellikle yüksek dağ ve yaylalarda görülür.

ü  Taşın cinsi bölgeye göre değişebilir. Akdeniz’de kalker, İç ve Doğu Anadolu’da Andezit ve Bazalt, Nevşehir çevresinde volkan tüfü.

ü  Damları genellikle düzdür.

 

4. Çadırlar (Göçebe Evler)

ü  Yün, keçi kılı, keçe ve deve tüyünden yapılırlar.

ü  Genellikle hayvancılıkla uğraşan göçebe ve yarı göçebe çobanların barınağıdır.

ü  Başta Akdeniz olmak üzere Doğu, Güneydoğu Anadolu’da görülür.

 

5. Meskenlerde Kullanılan Diğer Yapı Malzemeleri

ü  Briket: Linyit, kömür ve katran tozunun yüksek basınç altında sıkıştırılması ile oluşur. Köy ve beldelerde yaygındır.

ü  Tuğla: Balçığın kalıplara dökülüp kurutulmasıyla oluşur.

ü  Prefabrik: Duvar, çatı, kapı, pencere gibi evin temel öğeleri fabrikalarda üretilir ve kolaylıkla monte edilerek bina yapımı tamamlanır.

ü  Betonarme: Demir ve çimento yardımıyla oluşturulan yapı tipidir. Şehirlerimizde yaygındır.

 

 

Yapılan Yorumlar

çağla
çağla
24 Şubat 2016
mesken tipleri ile ilgili soru var mı
miThunTR
miThunTR
14 Mart 2018
sAğOlUn byler
Adamın biri
Adamın biri
07 Ocak 2019
Çok faydali

Yorum Yapın

Adınız:
Mesajınız:
 
© 2015 Coğrafya Sitesi
Coğrafya