ü  Yerleşmelerin en küçük birimi meskendir.

ü  Meskenler, İnsanların çalışma, barınma, korunma gibi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yapılmış tüm yapıları kapsar.

ü  Meskenler bulundukları doğal çevrenin izlerini taşır. Meskenlerde kullanılan malzeme türü ve yapı özellikleri doğal çevre özelliklerini taşır.

ü  Doğal çevrenin izlerini taşıyan meskenlere daha çok kırsal kesimde rastlanır.

 

1. Ahşap Meskenler

ü  Ağaç malzeme (tahta, kereste, kalas) kullanılarak inşa edilen evlerdir.

ü  Duvarlar ince, pencereler geniş, çatılar kiremit kaplı ve fazla eğimli, birkaç katlıdır.

ü  Başta Karadeniz olmak üzere, Ege ve Akdeniz’de ormanların içinde ve kenarlarında yer alan kırsal kesimde evlerin çoğu ahşaptır.

ü  Ahşap evlerin en bilindik eklentisi evin biraz uzağına yapılan ve yerden yüksekte ahşap ayaklarla yere tutunan serendirdir.

 

2. Toprak Meskenler

ü  Kurak ve yarı kurak iklime sahip İç, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde kır yerleşmelerinin çoğunda görülür.

ü  Duvarlarının kalın olması yazın sıcağın, kışın soğuğun içeriye fazla girmesini engeller.

ü  Sel ve depremlere karşı dayanıksız olup aşırı yağışlarda yıkılma tehlikesi vardır.

ü  Damları genellikle düzdür. Yazın uyuma amaçlı da kullanılabilir. Harran evlerinin çatısı koni şekillidir.

 

v  Ülkemizdeki en yaygın mesken tipi toprak evlerin biraz gelişmişi olan kerpiç evlerdir.

v  Killi toprak samanla karıştırılıp kurutularak kerpiç elde edilir ve duvar örmede kullanılır.

 

3. Taş Meskenler

ü  Ülkemizin hemen her yöresinde eskiden beridir yaygın olarak kullanılan yapı malzemesidir.

ü  Genellikle yüksek dağ ve yaylalarda görülür.

ü  Taşın cinsi bölgeye göre değişebilir. Akdeniz’de kalker, İç ve Doğu Anadolu’da Andezit ve Bazalt, Nevşehir çevresinde volkan tüfü.

ü  Damları genellikle düzdür.

 

4. Çadırlar (Göçebe Evler)

ü  Yün, keçi kılı, keçe ve deve tüyünden yapılırlar.

ü  Genellikle hayvancılıkla uğraşan göçebe ve yarı göçebe çobanların barınağıdır.

ü  Başta Akdeniz olmak üzere Doğu, Güneydoğu Anadolu’da görülür.

 

5. Meskenlerde Kullanılan Diğer Yapı Malzemeleri

ü  Briket: Linyit, kömür ve katran tozunun yüksek basınç altında sıkıştırılması ile oluşur. Köy ve beldelerde yaygındır.

ü  Tuğla: Balçığın kalıplara dökülüp kurutulmasıyla oluşur.

ü  Prefabrik: Duvar, çatı, kapı, pencere gibi evin temel öğeleri fabrikalarda üretilir ve kolaylıkla monte edilerek bina yapımı tamamlanır.

ü  Betonarme: Demir ve çimento yardımıyla oluşturulan yapı tipidir. Şehirlerimizde yaygındır.

 

 

Yapılan Yorumlar

çağla
çağla
24 Şubat 2016
mesken tipleri ile ilgili soru var mı

Yorum Yapın

Adınız:
Mesajınız:
 
© 2015 Coğrafya Sitesi
Coğrafya